Ceník služeb a platební podmínky

Měsíční školné celodenní 6.30 – 18.00 hod 8 490 Kč
Denní školné 600 Kč
Školné je včetně stravy a všech kroužků, které ve školce probíhají!
(Probíhající kroužky: angličtina, plavání, flétna, keramika, vaření, taneční připravka, logopedie, Člověk a jeho svět a Vědecké pokusy)
Přijetí dítěte do Školky Pelíšek je bez registračního poplatku

Slevy

sourozenecká10%
platba 3 měsíce předem5%
platba 5 měsíců předem10%

Vaše finance jsou použity:

 • odměny personálu
 • nájem prostorů a zahrady
 • elektřina, voda, topení, odpad
 • všechny opravy a provoz školky
 • vybavení a jeho opotřebení – nutná častá obměna
 • hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.
 • odrážedla, kola, sportovní pomůcky, míče
 • hudební nástroje
 • pískoviště – písek, vybavení
 • výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • čistící a hygienické prostředky a úklid školky
 • péče o zahradu
 • prádelna a prací prostředky (povlečení a přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky, deky)

Platební podmínky Školky Pelíšek

Děti jsou přijímány v průběhu celého roku. Školné se hradí dle počtu navštěvovaných hodin, měsíčně, ode dne nástupu do Školky Pelíšek.

Školní rok je rozdělen na 10 měsíců „školních” (září – červen) a 2 měsíce „prázdninové” (Letní školka – červenec, srpen).

Školné je možno splácet ročně, půlročně nebo měsíčně. Při dlouhodobé platbě předem možnost uplatnění slev.

Veškeré platby nutno platit předem.

Školné je stanoveno smluvně.

Pokud se Vaše platba zpozdí, budete vyzváni k zaplacení. Pokud neobdržíme školné včas, místo ve Školce Pelíšek bude nabídnuto jinému zájemci.

Děti navštěvující Školku Pelíšek celodenně nebo děti, které mají frekventovanější docházku než Vaše dítě, mají přednostní právo na umístění. Vašemu dítěti se budeme snažit nabídnout jinou časovou alternativu docházky.

Platby je možné provádět osobně ve školce na adrese U Krčského nádraží 86/38, Praha 4 – Krč nebo bankovním převodem na číslo účtu ČSOB 229128731/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

this site all day chemist coupon insect in hair nizagara pills review

Podmínky přijetí

 • Vyplněná přihláška a souhlas s Provozním řádem a Platebními podmínkami Školky Pelíšek
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní dětský lékař
 • Fotokopie průkazu pojištěnce dítěte
 • Potvrzení o zaplacení smluvené částky školného