plán září

2019-09-01 13:07:32Zpět na Úvod

plán září 2019

Hurá do školky!
Těšíme se na vás po prazdninách a vítame vás v novém školním roce. Co nás čeká za dobrodružštví?
Povídání v kruhu – přivítání po prázdninách - volné vyprávění (nejlepší zážitky, kamarádi, země, lidé..). Kde jsme všude byli,jaké lidi jsme potkali, čím jsme cestovali.... - rozvoj slovní zásoby, vyjádřit vlastní prožitky..
   - individuální rozhovory s dětmi o prožitých prázdninách - rozvoj slovní zásoby
                           - seznámit se s prostředím školky
                           - seznámit se s pravidly školky
                           - učit se pěknému chování k ostatním
                           - zapamatovat si jména ostatních dětí 
                           - spolupracovat
Komunikace v kruhu –  připomenutí našich rituálů ( svolávací písnička, pozdrav, přání dobrého chutnání, čištění zoubků, úklid hraček, rozcvička...)
                                 - naše školka - co se mi líbí, co se mi nelibí (co bych změnil/a, vylepšil/a), nakresli  školku podle svých představ
-orientace v novém prostředí(pro nové děti)
-učit se svou značku
Tady jsem doma - kdo sem patří,vztahy v rodině,vzájemná pomoc jednotlivých členů 
Co je SLUŠNOST a POSLUŠNOST- umím pozdravit,poprosit,poděkovat?
Umět se OMLUVIT a PŘIZNAT chybu
Rozvoj  hrubé i jemné motoriky.

Rozvoj řeči-vyprávění,přednes,procvičování výslovnosti 

Podzim 23. září - 20. prosinec - Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. Dovolená a prázdniny skončily a v dohlednu jsou plískanice a chladné počasí. Ale i podzim má své půvaby. Tolik nádherných barev. Nadešel čas sklizně. Stěhovaví ptáci již odletěli do teplých krajů a ze severu přilétají havrani.
28.září - Svatý Václav - tento světec je historicky doloženou postavu. Václav byl velmi vzdělaný člověk. Stal se patronem celé země české, ale také vinařů a sládků.Legenda praví, že v bájné hoře Blaník je ukryto vojsko se svatým Václavem v čele a až bude České zemi nejhůře, toto vojsko jí přijde na pomoc.

Pranostiky -   Od Ludmily světice obuvi již střevíce 
                      Na svatého Václava babí léto nastává 
                      Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima 
                      Po teplém září říjen zle se tváří 

Třídní vzdělávací program na celý rok - " Ten dělá to a ten zas tohle"
Cílem programu je seznámení dětí s různými obory lidské činnosti,zdůraznění významu jednotlivých profesí a vytváření pozitivního vztahu k práci.Průvodcem je Anička a její kamarád kocour Felix.Celkem se děti seznámí s deseti profesemi,každý měsíc jednou.Naučí básničku nebo písničku,poslechnou si příběh,namalují si obrázek a hlavně si budou hrát - praktická činnost pro danou profesi.

Rubrika: Program